Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 71 /GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/11/2018)

1.        Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

2.         Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.         Số điện thoại: (024) 62 668 668

4.         Số Fax: (024) 62 669 669

5.         Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):

6.         Cổ phiếu chào bán:

-    Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

-    Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-    Mã cổ phiếu: LPB

-    Mệnh giá: 10.000 đồng

-    Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 237.499.971 cổ phiếu, trong đó:

  Phát hành 37.499.971 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu

+           Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới)

+           Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu được chi trả cổ tức dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

+           Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

  Chào bán 200.000.000 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

+           Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

+           Tỷ lệ thực hiện: 100: 26,66669 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 26,66669 cổ phiếu mới)

+           Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

·               Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện.

·               Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua thì toàn bộ số cổ phiếu mà Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn theo nguyên tắc) sẽ được gộp sổ và do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tổng số cổ phiếu này cho các Nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu phân phối lại cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

+           Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018.

+           Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

7.         Khối lượng vốn cần huy động: 2.374.999.710.000 đồng, trong đó 374.999.710.000 đồng từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và 2.000.000.000.000 đồng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.

8.         Mục đích huy động vốn:

-    Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của LienVietPostBank tại thị trường trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

-    Đảm bảo tỷ lệ an toàn theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước khi quy mô Tổng tài sản của LienVietPostBank ngày càng tăng.

-    Đầu tư cho công tác phát triển mạng lưới.

-    Hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.

-    Cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

9.         Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

10.    Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có.

11.    Thời hạn nhận đăng ký mua:

+           Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/01/2019 đến 16h00 ngày 01/02/2019;

+           Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019

12.    Địa điểm thực hiện và công bố Bản cáo bạch:

-    Địa điểm thực hiện:

+           Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Đăng ký mua, Chuyển nhượng quyền mua tại Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

+           Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo thông tin như sau:

·               Trụ sở chính:

Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 7309 8198                   Fax: 028. 3514 6799

·               Chi nhánh:

Tầng 23 Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3941 2299                   Fax: 024. 3941 2708

-    Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

+           Website Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

http://www.lienvietpostbank.com.vn

+           Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt:

http://www.lvs.com.vn

13.    Tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

-    Cổ đông đã lưu ký: Thực hiện nộp tiền mua theo hướng dẫn tại thành viên lưu ký

-    Cổ đông chưa lưu ký: Thực hiện mua cổ phiếu bằng cách nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng với thông tin cụ thể như sau:

+           Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

+           Số tài khoản: 020051982798

+           Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hà Nội

+           Nội dung nộp tiền: [Họ và tên/Tên tổ chức] – SDKSH [Số đăng ký sở hữu] nộp tiền mua [số lượng] cổ phiếu LPB.

          Lưu ý: Số đăng ký sở hữu:

+     Đối với cá nhân trong nước: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

+     Đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

(Người đại diện theo pháp luật)

 


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá