Việt Nam nhập siêu hơn 1 tỷ USD

TP - Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 01/6 đến 15/6/2013) đạt 10,35 tỷ USD, giảm 18,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2013.

> Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
> Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 đạt 112,74 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 55,84 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu đạt gần 56,90 tỷ USD, tăng 15,1%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 có thâm hụt trị giá 1,06 tỷ USD, bằng xấp xỉ 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 6 đạt mức thặng dư trị giá 111 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,23 tỷ USD, giảm 19% so với nửa cuối tháng 5/2013.

Trong nửa đầu tháng 6/2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 1,23 tỷ USD về số tuyệt đối với nhiều nhóm hàng xuất khẩu chính giảm so với nửa cuối tháng 5/2013. Kim ngạch giảm điển hình thể hiện qua một số nhóm hàng sau đây: điện thoại các loại và linh kiện giảm 271 triệu USD; hàng thủy sản giảm 92 triệu USD; giầy dép các loại giảm 72 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng giảm 66 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 65 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 59 triệu USD; cà phê: giảm 56 triệu USD; hàng dệt may giảm 48 triệu USD ....

Tri giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,14 tỷ USD, giảm 20,4% so với 15 ngày cuối tháng 5 năm 2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/6/2013 lên 33,65 tỷ USD, tăng mạnh 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2013 đạt 5,12 tỷ USD, giảm 17,4% so với 16 ngày cuối tháng 5/2013.

Kim ngạch nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 6/2013 giảm 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2013. Trong đó, một số mặt hàng giảm mạnh như: xăng dầu các loại: giảm 214 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: giảm 119 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện: giảm 100 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: giảm 78 triệu USD; vải các loại giảm: 70 triệu USD; sắt thép các loại: giảm 62 triệu USD; chất rẻo nguyên liệu: giảm 47 triệu USD; ....

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,01 tỷ USD, giảm 13,5% so với tổng trị giá nhập khẩu của các doanh nghiệp này trong 15 ngày cuối tháng 5/2013, qua đó tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2013 lên 32,1 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng