Bộ Công Thương xin 155 biên chế, lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

TPO - Theo dự thảo, Bộ Công Thương dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban gồm 8 đơn vị với tổng số khoảng 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có bộ máy với khoảng 155 biên chế
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có bộ máy với khoảng 155 biên chế

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa được Bộ Công Thương  công bố, Bộ sẽ lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia trên cơ sở hợp nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh.

Dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban có tất cả 8 đơn vị: Cục Điều tra và Giám sát cạnh tranh (dự kiến 25-30 biên chế); Cục Bảo vệ người tiêu dùng (dự kiến 25-30 biên chế); Vụ Thư ký xử lý vụ việc cạnh tranh: 10-15 biên chế; Vụ Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: 10-15 biên chế; Vụ Hợp tác quốc tế: 10-15 biên chế; Vụ Thanh tra pháp chế: 10-15 biên chế; Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và bảo vệ người tiêu dùng: 10-15 biên chế.

Riêng Văn phòng Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại TP HCM dự kiến có từ 8-10 biên chế. Ngoài ra còn có 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin tư vấn và đào tạo với khoảng 20-25 biên chế.

Theo Bộ Công Thương, tổng biên chế được giao hiện nay của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là 50 biên chế công chức và Văn phòng Hội đồng cạnh tranh 8 biên chế (tổng biên chế sau khi hợp nhất 2 đơn vị là 58 công chức); viên chức là 10 biên chế.

Dự thảo cũng cho hay, trong giai đoạn 2020-2025, tổng biên chế, nhân sự dự kiến của các đơn vị của Ủy ban có trung bình 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức (tăng trung bình khoảng 70-80 biên chế công chức; 15 biên chế viên chức).

Bộ Công Thương cũng đề xuất, số lượng biên chế, nhân sự còn thiếu, thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển từ các đơn vị của bộ hoặc các bộ, ngành khác nhằm bảo đảm các nguyên tắc không làm tăng biên chế trong tổng số biên chế của bộ và biên chế hành chính nhà nước nói chung; việc bổ sung sẽ triển khai theo lộ trình 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá