Cung cấp 13 dịch vụ về BHXH trên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

BHXH Việt Nam cho biết, tới nay đã có 13 dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thời gian qua BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung đơn giản hoá thủ tục thuộc thẩm quyền để tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia.
BHXH Việt Nam đã cung cấp 722 tài khoản cho các đơn vị trực thuộc để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp 13 dịch vụ công trên cổng này.
Trong thơi gian tới, BHXH Việt Nam cũng xác định rở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, các phần mềm của ngành…


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng