Đóng Bảo hiểm thất nghiệp được 1 năm 6 tháng được trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?

Bạn đọc Phạm Văn Quảng (Hưng Yên) hỏi: Tôi tham gia BH thất nghiệp được 1 năm 6 tháng, nay tôi mất việc làm, tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bao nhiêu, làm thủ tục ở đâu và trong bao lâu thì được hỗ trợ?

Người lao động đợi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội.
Người lao động đợi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội.
Trả lời:
Theo khoản 2, Điều 50, Luật việc làm 2013: “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BH thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng”. 

Theo Nghị định 28/2015: Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Sở LĐ-TB&XH quyết định trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 20 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Tổ chức BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trở đi được trả trong thời hạn 5 ngày tính từ ngày mùng 7 hàng tháng, nếu cơ quan BHXH không nhận được quyết định thôi trả trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bạn, nếu làm thủ tục hưởng BH thất nghiệp sẽ nhận được 3 tháng trợ cấp, số tháng lẻ sẽ được bảo lưu để cộng dồn khi bạn tiếp tục tham gia. Hồ sơ bạn gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương, tối đa trong 25 ngày làm việc kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ, bạn sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng