Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương

TPO - Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, theo đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến đồng ý của các bộ ngành liên quan.

Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. Ảnh minh họa: IE.
Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương. Ảnh minh họa: IE.
Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng bãi bỏ Quyết định 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng trước ngày 30/9 tới.
Bộ GTVT cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012 về Quỹ Bảo trì đường bộ. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng.
Theo Bộ GTVT, Quỹ bảo trì đường bộ trung ương được tổ chức theo mô hình Hội đồng quản lý, có văn phòng quỹ. Tuy nhiên, từ năm 2017, theo Luật Ngân sách nhà nước, nguồn thu Quỹ bảo trì đường bộ nộp về ngân sách trung ương và Bộ Tài chính chi theo nhu cầu bảo trì đường bộ.
Với 35% số thu chuyển về Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, Bộ Tài chính tham mưu và Thủ tướng quyết định cấp về địa phương. Do đó, vai trò của Hội đồng quản lý bảo trì trung ương không còn phù hợp, nên đề nghị giải thể hội đồng này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá