Phát huy vai trò VietinBank đối với phát triển kinh tế

Năm 2017 tiếp tục ghi nhận sự phát triển quan trọng của VietinBank. Hoạt động kinh doanh của VietinBank có sự tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá cả về quy mô và hiệu quả. Dư nợ tín dụng hợp nhất 31/12/2017 đạt trên 840 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với 2016.

Năm 2018, VietinBank dự kiến tăng trưởng quy mô tổng tài sản khoảng 12%
Năm 2018, VietinBank dự kiến tăng trưởng quy mô tổng tài sản khoảng 12%

Cơ cấu tín dụng dịch chuyển tích cực, tỷ trọng dư nợ khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 50%, FDI chiếm gần 6% tổng dư nợ. Tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu vốn tiếp tục được đa dạng hóa, điều hành linh hoạt cân đối, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản và hiệu quả kinh doanh của hệ thống VietinBank. Hiệu quả sinh lời cải thiện, ROE đạt trên 12%, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 9.206 tỷ đồng, tăng 31% so với 2016, hoàn thành 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Công ty con và Chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.

Năm 2017, VietinBank đã xử lý mua trước hạn 6.763 tỷ đồng trái phiếu VAMC bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ và nguồn lực tài chính, tăng trích lập dự phòng đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng định hướng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật. Chất lượng tài sản được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1,2%.

Với kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, đời sống cán bộ công nhân viên của VietinBank cũng được đảm bảo và tiếp tục có cải thiện tốt. Mức lương bình quân đã tăng 10% so với 2016, năng suất lao động bình quân tăng - nằm trong Top những ngân hàng có năng suất lao động cao nhất ngành ngân hàng.

Năm 2017, VietinBank đã chính thức chuyển đổi thành công hệ thống CoreBanking sau 5 năm xây dựng và phát triển, trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có hệ thống công nghệ thông tin hàng đầu khu vực châu Á, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, tạo nền tảng công nghệ hiện đại cho sự phát triển lâu dài và bền vững của VietinBank.

Bên cạnh đó, VietinBank luôn đi đầu trong việc thực hiện các chính sách, chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, NHNN về giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng, chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên khuyến khích. Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên khuyến khích trong năm 2017 đạt tốc độ tăng trưởng hơn 30%, cao hơn tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống, chiếm khoảng 60% tổng dư nợ.

Những kết quả trên đây chính là cơ sở quan trọng cho chiến lược phát triển bứt phá của ngân hàng trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 – 2020 với tầm nhìn trở thành “Tập đoàn tài chính ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, ngang tầm khu vực, hiện đại, đa năng, hiệu quả cao”. VietinBank đã xác định những trọng tâm chiến lược trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, tiếp tục tự động hóa dịch vụ với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh toán ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng và công ty con, công ty liên kết; cải thiện năng suất lao động, quản trị hiệu quả chi phí.

Năm 2018, Ngân hàng dự kiến tăng trưởng quy mô tổng tài sản khoảng 12%, tín dụng tăng trưởng khoảng 14% trong đó chú trọng phát triển phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn huy động tăng 12 - 14%. Trong quý I/2018, hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng dư nợ tín dụng tăng 3,9% so với 31/12/2017, đạt 870 ngàn tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 3,5%. Nguồn vốn huy động tiếp tục đà tăng trưởng, đạt trên 1 triệu tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi thị trường 1 tăng trưởng tốt với tốc độ tăng 4,8% so với đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 3.028 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời ROA và ROE lần lượt đạt 1,11% và 15,23%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng