DMCA.com Protection Status

Thanh tra 263 doanh nghiệp giao dịch liên kết, truy thu hơn 525 tỷ đồng

Từ đầu năm đến giữa tháng 10/2020, toàn ngành thuế đã thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Qua đó, truy thu, truy hoàn và phạt tổng cộng 525 tỷ đồng.

Theo công bố của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến 15/10, toàn ngành đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 49.500 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ 2019. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 14.590 tỷ đồng. Qua đó đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước được 7.636 tỷ đồng.

Riêng đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, toàn ngành thuế đã thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp. Qua đó, truy thu, truy hoàn và phạt 525 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 10 tháng qua, Tổng cục Thuế đã đôn đốc thu hồi nợ được 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng qua đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78% dự toán. Trong đó, thu từ dầu thô đạt xấp xỉ 29.500 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 950.240 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương.

Trong tháng 10/2020, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu tăng so với dự toán như thu từ thủy điện, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở một số địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng