Đề xuất chưa sáp nhập 21 xã, phường ở Hà Nội

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép “giữ ổn định” 21 xã, phường dù không đáp ứng cả 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Thành phố Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp quận huyện, xã phường theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ.

Căn cứ theo Nghị quyết của T.Ư, cấp quận của thành phố Hà Nội phải có quy mô dân số từ 150.000 người trở lên, diện tích từ 35 km2 trở lên; cấp phường có quy mô dân số từ 15.000 người trở lên, diện tích từ 5,5 km2 trở lên.

Được biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (12 quận, 17 huyện, 1 thị xã); 584 đơn vị hành chính cấp xã gồm 177 phường (386 xã, 21 thị trấn).

Đối với cấp quận huyện, UBND thành phố Hà Nội cho biết, không có đơn vị hành chính nào thuộc cấp quận huyện phải sắp xếp.

Đối với cấp xã phường, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 21 đơn vị hành chính (gồm 14 phường, 7 xã), cả 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 50% so với quy định.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành phố Hà Nội phải thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính này trong giai đoạn 2019-2021. UBND thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ cho phép giữ ổn định các đơn vị hành này, chưa tiến hành sáp nhập từ nay đến 2021.

Lý do thành phố Hà Nội đề nghị cho giữ ổn định đơn vị hành chính cấp xã vì đang triển khai đề án Chính quyền đô thị. Thành phố Hà Nội cũng đang trong quá trình phát triển, có tốc độ đô thị hóa rất cao, trung bình mỗi năm tăng dân số khoảng 200.000 người (2,5% dân số).

TP Hà Nội cũng cho biết, khi đề án Chính quyền đô thị được thực hiện, tổ chức, bố máy hành chính của thành phố sẽ có sự thay đổi. Theo đó, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn.

Theo đề án Chính quyền đô thị, nhiều lĩnh vực chuyên môn sẽ được tổ chức theo chiều dọc, nhiều dịch vụ hành chính công và dịch vụ công ích sẽ được thực hiện tại cấp thành phố và khu vực liên quận, huyện, không phụ thuộc vào địa giới hành chính của phường, xã.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng