Dừng cấp phép dự án hút cát trên sông Hồng, sông Đuống

TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, các hoạt động hút cát lòng sông diễn ra trên địa bàn Thành phố đều là hoạt động khai thác cát trái phép.

Tàu hút cát trái phép trên sông Hồng bị lực lượng chức năng bắt giữ
Tàu hút cát trái phép trên sông Hồng bị lực lượng chức năng bắt giữ

UBND thành phố Hà Nội cho biết, đến tháng 3/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng các dự án nạo vét luồng lạch trên sông Hồng, sông Đuống thuộc địa bàn Hà Nội. Do đó, hiện nay Thành phố không còn dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa nào được phép hoạt động. Các hoạt động hút cát lòng sông diễn ra trên địa bàn Thành phố đều là hoạt động khai thác cát trái phép.

Trả lời ý kiến cử tri huyện Ba Vì về việc xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị lợi dụng việc được cấp phép nạo vét lòng sông để hút cát kinh doanh, gây sạt lở mất an toàn bờ sông, gây bức xúc trong nhân dân; UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong công tác nạo vét luồng đường thủy quốc gia, Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã ký hợp đồng với một số đơn vị thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa trên sông Hồng, sông Đuống thuộc địa bàn Thành phố. Đến tháng 3/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc thực hiện các dự án nêu trên.

Ngày 17/3/2017, UBND Thành phố đã có Văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các hoạt động của các đơn vị đang thực hiện các dự án nạo vét đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn Thành phố.

Thông qua công tác kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải có báo cáo UBND Thành phố, trong đó nêu rõ tại thời điểm kiểm tra, các dự án nạo vét luồng đường thủy trên địa bàn Thành phố đều đang tạm dừng hoạt động.

Tiếp đó, ngày 09/6/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Kế hoạch kiểm tra các dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm, có sự phối hợp của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT và UBND các quận, huyện liên quan. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã dừng hoạt động nạo vét luồng đường thủy từ cuối tháng 3/2017 theo đúng chỉ đạo của Cục đường thủy nội địa Việt Nam.

UBND thành phố khẳng định: “Hiện nay trên địa bàn Thành phố không còn dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa nào được phép hoạt động. Các hoạt động hút cát lòng sông diễn ra trên địa bàn Thành phố đều là hoạt động khai thác cát trái phép”.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an Thành phố tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép; ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố (trong đó có cát, sỏi lòng sông).

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5586/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 10625/VPCP - NC ngày 2/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, UBND thành phố yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND thành phố. Trong đó, lưu ý việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017, Công văn số 8960/VPCP- NC ngày 19/9/2018 của Văn phòng Chính phủ. UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố trong tháng 12/2018.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng