Hà Nội duyệt chi thêm 700 triệu để tinh giản 5 biên chế

TPO - Hà Nội vừa phê duyệt kinh phí 699.198.000 đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách Thành phố để chi trả cho 5 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6897/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ (đợt 5) năm 2018.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 5 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, trong đó: Quận Nam Từ Liêm: 1 người; huyện Gia Lâm: 1 người; huyện Phúc Thọ: 1 người; Sở Xây dựng: 2 người.

Tổng kinh phí là 699.198.000 đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách Thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả cho công chức, viên chức theo đúng chế độ, chính sách. Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 5/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua dự thảo nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố này năm 2019.

Theo đó, kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019 của Hà Nội sẽ giảm 664 biên chế hành chính và giảm 3.692 biên chế viên chức so với năm 2018.

Hiện tại, các cơ quan khối sự nghiệp ở Hà Nội vẫn có số viên chức lớn. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2019, một số đơn vị sự nghiệp tiếp tục tăng biên chế. Ngành giáo dục tăng hơn 1.000 biên chế. Trong đó chủ yếu tăng giáo viên khối THCS và tiểu học. Tuy nhiên, biên chế trong ngành giáo dục ở khối mầm non lại giảm tới hơn 800 biên chế.

Khối y tế giảm hơn 5.000 biên chế do các đơn vị chuyển sang tự chủ chi thường xuyên khối bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá