Hà Nội thanh tra diện rộng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế

TP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thanh tra thành phố sẽ tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước tại một số ngành, lĩnh vực, quận, huyện có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Theo kế hoạch, năm 2019 sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. Trong công tác thanh tra, sẽ hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Đối với các địa phương sẽ chú trọng đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai (thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), khoáng sản, môi trường; đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống Thủ đô

Mới - Nóng

Khám phá