Cần bổ sung quy định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

TP - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Viên chức.

Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Internet
Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Internet

Ðiểm đáng chú ý, theo ông Lê Vĩnh Tân, trong thời gian qua, một số cán bộ, công chức có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công tác ra khỏi khu vực nhà nước đã bị xử lý kỷ luật về Ðảng và chính quyền.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này, vì vậy cần nghiên cứu, bổ sung quy định về việc xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác tại Luật Cán bộ, công chức để đồng bộ với kỷ luật về Ðảng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức là quá ngắn, không bảo đảm tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ, công chức có hành vi vi phạm. Một số trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về Ðảng (hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng cho hưởng án treo) khi xét kỷ luật theo quy định của Luật thì đã hết thời hiệu. Việc sửa đổi luật nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng