Mua lại cổ phần tại dự án Xơ sợi Đình Vũ: PVN gánh lỗ thay đối tác?

TPO - Việc PVN nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú với giá 10.000 đồng/cổ phần trong khi PVTEX đang lỗ 1.472 tỷ đồng dẫn đến PVN phải gánh chịu toàn bộ các khoản công nợ, lỗ của dự án đã đầu tư…

PVN "gánh" lỗ tại dự án xơ sợi Đình Vũ
PVN "gánh" lỗ tại dự án xơ sợi Đình Vũ

Đó là đánh giá của Thanh tra Chính phủ nêu tại kết luận thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp trong điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án xơ sợi Đình Vũ và PVTEX.

Nội dung chính mà cơ quan điều tra đề nghị PVN cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc PVN mua lại hơn 34,2 triệu cổ phần của Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) và Tổng công ty CP Phong Phú tại PVTEX, như: Cơ sở pháp lý, tổ chức, cá nhân nào cho phép PVN mua lại cổ phần của hai công ty nêu trên với giá 10.000 đồng/cổ phần; trình tự thủ tục chuyển nhượng cổ phần được tiến hành ra sao; tập thể, cá nhân nào thuộc PVN phụ trách việc lập phương án chuyển nhượng?...

Ngoài những sai phạm khác trong quá trình thực hiện dự án, TTCP cũng từng chỉ rõ việc PVN nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hai cổ đông sáng lập PVTEX là Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú là làm trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, tháng 1/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 -2015, trong đó yêu cầu PVN giảm tỷ lệ góp vốn tại PVTEX từ 56% xuống tối thiểu 36%.

Vẫn theo TTCP, đến cuối năm 2014, PVN đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại PVTEX của Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú, trên cơ sở ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 6787/VPCP-ĐMDN ngày 4/9/2014 của Văn phòng Chính phủ.

"Như vậy đề xuất, quyết định của PVN và Bộ Công thương đồng ý cho Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú thoái vốn khỏi PVTEX, theo đó làm tăng tỷ lệ góp vốn của PVN tại PVTEX từ 56% lên 75% là chưa phù hợp với Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Đề án tái cơ cấu PVN” – Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Ngoài ra, TTCP cho rằng theo quy định, việc chuyển nhượng vốn giữa Vinatex và PVN phải được lập phương án xác định thời điểm chuyển nhượng, giá mua, giá bán để trình phê duyệt song hai đơn vị này đã không thực hiện.

Mặt khác, Bộ Công thương với chức năng được phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại PVN, Vinatex cũng không kiểm tra, giám sát việc chuyển nhượng cổ phần giữa PVN và cổ đông  nói trên.

"Hậu quả là PVN mua cổ phần với mệnh giá ban đầu là 10.000 đồng/cổ phần, trong khi PVTEX lỗ 1.472 tỷ đồng ngoài phương án tài chính của dự án, dẫn đến PVN phải gánh chịu toàn bộ các khoản công nợ, lỗ của dự án đã đầu tư; gánh trách nhiệm lỗ hơn 278 tỷ đồng (tính tỷ lệ sở hữu vốn) của Vinatex và Tổng công ty CP Phong Phú. Những thiếu sót, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương HĐQT, Tổng giám đốc PVN, Vinatex thời kỳ từ năm 2007 đến nay” – Thanh tra Chính phủ kết xác định.

Ngày 27/12/2014, Viantex và Tổng công ty CP Phong Phú chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu tại PVTEX cho PVN, trên cơ sở ý kiến đồng ý của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại văn bản số 6787/VPCP-ĐMDN ngày 4/9/2014 của Văn phòng Chính phủ. TTCP cho rằng theo quy định, việc chuyển nhượng vốn giữa Vinatex và PVN phải được lập phương án xác định thời điểm chuyển nhượng, giá mua, giá bán để trình phê duyệt song hai đơn vị này đã không thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng