Nhiều vi phạm về quản lý đất đai tại Ninh Bình

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.

Thành phố Ninh Bình.
Thành phố Ninh Bình.

Đồng thời, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình khắc phục những vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai đối với một số dự án theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo TTCP, việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Ninh Bình chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, việc tiếp dân định kỳ chưa có thông báo kết quả và chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xem xét, giải quyết; Cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số sở, ngành và cấp xã năng lực và trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu, ghi chép sổ sách chưa được đầy đủ.

Một số ngành chưa có phòng tiếp công dân riêng. Việc tiếp công dân được bố trí chung với phòng cải cách một cửa nên còn nhầm lẫn giữa tiếp dân để giải quyết tố cáo khiếu nại với tiếp dân giải quyết công việc thường xuyên. Một số vụ khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của một số sở, ngành còn chậm giải quyết, trong khi trình tự thủ tục giải quyết và việc lập, quản lý hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định.

Kết luận cũng nêu, công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên; Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản hiệu quả chưa cao.

UBND tỉnh thực hiện huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa phù hợp Luật Ngân sách; Chậm trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định về phân cấp quản lý tài sản. Việc kê khai tài sản, thu nhập của một cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục; Nhiều cán bộ công viên chức còn hạn chế, nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ với chuyển đổi vị trí công tác.

Nguyên nhân của những tồn tại này được xác định do nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính còn hạn chế.

TTCP xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra các cấp, các ngành và thủ trưởng các cơ quan UBND tỉnh Ninh Bình, đơn vị tham mưu có liên quan.

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khắc phục những vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai ở cấp xã, phường trên địa bàn; Việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án còn tồn tại, vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng