Ba bệnh viện có bãi đáp trực thăng ở Sài Gòn sắp hoạt động

Video
Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Quân y 175 và Nhân dân 115 là những bệnh viện được xây dựng có bãi đáp trực thăng sắp đi vào hoạt động.