Bắt gặp trứng khủng long thời tiền sử nặng tới 2 tấn ngay trên ruộng

Video
Một người nông dân ở Argentina đã vô tình phát hiện một quả trứng từ thời tiền sử ngay trong đồng ruộng của mình. Quả trứng nặng tới 2 tấn và có tuổi đời lên tới 10.000 năm