Bệnh nhân khỏi Covid-19 cần làm gì trước khi xuất viện?

Video
Kiểm tra sức khỏe, khử trùng quần áo, đồ dùng cá nhân là các việc bệnh nhân ở Trung Quốc cần thực hiện trước khi chính thức xuất viện.