Cảnh sát chuyển đồ đạc ở Nhật Cường mobile sau khám xét

Video
9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa, ngắt liên lạc với khách hàng.