Chậu hoa đào hình rồng giá gần 1 tỷ đồng

Video
Chậu hoa đào được anh Đăng Thanh Hải quận Tây Hồ điêu khắc hình rồng từ cây gỗ chò nguyên khối nặng hơn 9 tấn, giá bán gần 1 tỷ đồng.