Chợ Bến Thành ế ẩm

Video
Hàng trăm tiểu thương bị sụt giảm doanh thu do vắng khách, bởi ảnh hưởng của nCoV, nhiều người có ý định đóng sạp hoặc tìm chỗ khác buôn bán.