Clip Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đánh bạc?

Video
Mấy ngày qua khi trên mạng internet xuất hiện đoạn clip dài 40 giây quay một nhóm người ngồi đánh bài khá rõ nét, trong đó có một người được người dân huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nhận dạng là ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện này.
Xem thêm