Con người đang 'chạm tay' vào Mặt Trời như thế nào?

Video
Với nỗ lực của NASA, chưa bao giờ con người ở gần Mặt Trời tới vậy.