Sự thu hẹp rừng trong ba thập kỷ nhìn từ vệ tinh

Khoa học
Phần lớn rừng tự nhiên ở khu vực Nam Mỹ, Amazon và Madagascar bị phá hủy trong 30 năm qua do tác động của quá trình đô thị hóa.