Trung Quốc vận hành trang trại điện gió ngoài khơi xa bờ nhất

Khoa học
Trang trại điện gió Đại Phong có công suất lắp đặt lên tới 302,4 nghìn kW, dự kiến tạo ra khoảng 870 triệu kWh điện mỗi năm.
Xem thêm