Công nhân Trung Quốc di chuyển ngôi nhà cổ 100 năm tuổi nguyên vẹn

Video
Ngôi nhà ba tầng bằng gạch và gỗ có giá trị lịch sử ở Thượng Hải được các công nhân xây dựng di chuyển nguyên vẹn tới địa điểm mới.

VIDEO MỚI NHẤT