Cột điện ở Phú Thọ cháy nổ, lửa cháy ngùn ngụt dập mãi không tắt

Video
Dù người dân xịt bình chữa cháy nhiều lần để dập lửa nhưng cột điện gần UBND thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ vẫn cháy ngùn ngụt, nổ liên hoàn như pháo hoa .