Cung điện 3.400 năm nhô lên giữa hồ nước sau đợt hạn hán

Video
Lần đầu tiên các nhà khảo cổ có thể khai quật cung điện cổ đại từ thời đế quốc Mittani nhờ mực nước hồ hạ thấp để lộ công trình.