Cuộc sống của Đoàn Văn Hậu tại Hà Lan diễn ra như thế nào?

Video
Cuộc sống bên trong và bên ngoài sân cỏ của Đoàn Văn Hậu khi sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen diễn ra như thế nào?