Đại biểu kỳ vọng gì ở Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

ĐẠI HỘI XI
Thanh niên bỏ quê lên thành phố lớn rất nhiều khiến nguồn lực lao động chính ở nông thôn bị suy giảm trầm trọng, Ban chấp hành khóa mới quan tâm hơn đến vấn đề khởi nghiệp của thanh niên là ý kiến của nhiều Đại biểu mong muốn vào Ban chấp hành khóa tới.