Đánh vần tiếng Việt: Tác giả chương trình Công nghệ Giáo dục nói gì?

Video
Theo GS Hồ Ngọc Đại - tác giả chương trình Công nghệ Giáo dục, cách phát âm trong sách khiến phụ huynh hoang mang là bởi họ chỉ biết về những điều đã học, chỉ biết về cái cũ mà không biết cái mới.