Đặt lợp bắt tôm càng xanh mùa nước nổi

Video
Dùng các mồi nhử như ốc, con cánh cam... để dụ tôm vào bẫy, ông Thọ kiếm mỗi ngày 300 - 400 nghìn đồng.