Dây chuyền lắp ráp xe tăng T-90 cho Iraq tại Nhà máy UralVagonZavod

Video
Dây chuyền lắp ráp xe tăng T-90 cho Iraq tại Nhà máy UralVagonZavod