Đề xuất điện một giá cao nhất 2.889 đồng/kWh

Video
Chính thức đề xuất một giá điện; Doanh nghiệp dệt may ngày càng gặp khó do COVID-19... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.