DMCA.com Protection Status

Điều gì xảy ra khi hai cơn bão gặp nhau?

Video
Tùy vào kích thước và vị trí của mỗi cơn bão, chúng có thể sẽ hợp nhất và thay đổi hướng di chuyển khi gặp nhau.