Điều gì xảy ra nếu Mặt Trăng rơi xuống Trái Đất?

Video
Mặt Trăng sẽ vỡ tan trước khi rơi xuống Trái Đất, để lại hàng trăm nghìn thiên thạch trút xuống hành tinh và sóng thần cao hàng nghìn mét.