Đổi 100 USD, bị phạt 90 triệu đồng: Thợ điện xin miễn nộp phạt

Video
Anh Cà Rê nói hiện tại chưa có tiền nên xin miễn nộp phạt 90 triệu đồng theo quyết định của UBND TP Cần Thơ.