DMCA.com Protection Status

Đợt mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ kéo dài đến khi nào?

Video
Đợt mưa có thể kéo dài đến ngày 23/8, các khu vực này cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, và gió giật mạnh.