Dụng cụ phát hiện nhanh virus corona trong 30 phút có gì đặc biệt?

Video
Bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh virus corona vừa được Cơ quan Quản lý các sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc phê duyệt, có thể cho ra kết quả thử nghiệm trong 30 phút