Đường đua F1 Hà Nội có nhiều khúc cua nhất thế giới

Video
Đây là đường đua có nhiều khúc cua nhất thế giới và các khúc cua là sự kết hợp ý tưởng từ rất nhiều đường đua nổi tiếng toàn cầu.