Hà Nội chi 400 tỷ đồng chống Covid-19

Video
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố chi đã gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động cơ sở vật chất, trang thiết bị... phòng chống dịch Covid-19.