Hà Nội: Nắng nóng trở lại, chỉ số tia UV ở mức nguy hại cao

Video
Ngày 28/7, số điểm nắng nóng ở bắc bộ có xu hướng gia tăng hơn, chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc.