Hai giai đoạn thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Video
Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để trình Quốc hội.