Cận cảnh hoạt động tuần tra của lính Mỹ trên khắp thế giới

Người lính
Binh sĩ Mỹ có mặt tại rất nhiều điểm nóng và họ thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra và đảm bảo an ninh trên thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT