DMCA.com Protection Status

Nga công bố quá trình vận chuyển ‘rồng lửa’ S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Người lính
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc vận chuyển hệ thống S-400 được thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng đã thống nhất với Thổ Nhĩ Kỳ.