Nhìn lại sức mạnh đáng nể của lực lượng trực thăng quân sự Nga

Người lính
Lực lượng trực thăng quân sự Nga kế thừa sức mạnh quân đội Liên Xô trước đây. Lực lượng này có bề dày 70 năm.