Quân phục, phụ kiện ngành công an bán trái phép tràn lan trên mạng

Người lính
Chỉ với vài thao tác trao đổi đơn giản, bất cứ ai cũng có thể mua cho mình một bộ quân trang, quân phục y như thật của các chiến sĩ công an.