DMCA.com Protection Status

Hệ thống ròng rọc vận chuyển chuối tại trang trại ở miền Tây

Video
Hệ thống ròng rọc tại trang trại chuối 120 hecta của Võ Quan Huy, 64 tuổi, ở Long An, dài hơn 30 km, kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng.