Hình ảnh người nhập cư nhảy lên xe tải đang chạy để vào Anh

Video
Những người nhập cư tuyệt vọng nhảy lên xe tải đang chạy giữa ban ngày ở Calais để tìm đường vượt qua Eo biển Manche sang Anh.