Kế hoạch của nhóm khủng bố gài chất nổ trong trụ sở công an

Video
Ngoài vụ gài chất nổ tại trụ sở công phường 12 quận Tân Bình, TP HCM, nhóm khủng bố còn lên kế hoạch thực hiện ở một trụ sở công an ở Đồng Nai.